Drulleförsäkring

Facebook

Vad är egentligen en drulleförsäkring? Och framför allt, vad täcker den egentligen? Det tänkte vi försöka reda ut här. Det första man kan nämna är att kärt barn har många, drulleförsäkring, allriskförsäkring, otursförsäkring eller merriskförsäkring. Kanske finns det ännu fler namn som syftar på samma försäkring, eller försäkringsdel kanske man snarare ska säga.

Drulleförsäkringen är ofta en del av eller ett tillägg till en större försäkring, tex. en villahemförsäkring eller en bilförsäkring. Den fungerar då så att den gör huvudförsäkringen mer omfattande så den även täcker skador som försäkringens grundvillkor inte gäller för. 

Ett nyckelbegrepp som kan vara bra att ha koll på direkt som ofta förekommer när man pratar om drulleförsäkringar är "plötsliga oförutsedda händelser". Det är precis sådana som denna försäkring är tänkt att täcka sakdor för. Genom detta begrepp kan man faktiskt också komma en bit på vägen på egen hand om man undrar vad drulleförsärkingen egentligen täcker. Det räcker ofta att ställa sig två frågor; 

  • Var händelsen som föranledde skadan plötslig?
  • Hade jag kunnat förutse att det skulle hända?

För att vara riktigt pedagogiska kan vi ta ett exempel. En av de vanligaste skadorna som täcks av en drulleförsäkring borde vara att man tappat bort sin mobiltelefon. Vi ställer och första frågan, kan man säga att mobiltelefonen plötsligt kommit bort. Här kan man med största sannolikhet svara ja direkt. Det är väldigt sällan det är en på något sätt utdragen process att tappa bort någonting. Skadan uppfyller alltså krav nr. 1.

Nästa fråga, hade du kunnat förutse att du skulle tappa bort mobiltelefonen? Den frågan kanske är lite mer svår att svara på beroende på vid vilket tillfälle det kan ha inträffat. Men rimligtvis är svaret även här nej. Alltså skulle skadan även uppfylla krav nr. 2 och då omfattas av försäkringen.

I min mening är drulleförsäkringen som kan tecknas till hemförsäkringen en av de bästa försäkringar man kan ha om man tänker på vad den kostar. 

Jämför och teckna billigast hemförsäkring här

 

Drulleförsäkring till bilförsäkringen

Att kunna teckna en drulleförsäkring som tillägg till sin bilförsäkring är någonting relativt nytt. Men det finns absolut bra saker med detta tillägg för den som vill ha en lite mer omfattande försäkring. Ett bra exempel på när denna tilläggsförsäkring till bilförsäkringen gäller är om du skulle råka tanka fel drivmedel, du fyller alltså på med bensin i din nyköpta dieselbil. En sådan sak kan bli väldigt kostsam och omfattas ofta inte av den vanliga bilförsäkringen.